10.10.2016 – Výroční konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR

7.10.2016 proběhla koference věnující se podpoře regenerace bytového fondu v České republice, se zaměřením zejména na dotační programy  IROP, NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, PANEL 2013+.

Program IROP (Integrovaný regionální operační program)

V prezentacích zástupců MMR byly podány zejména informace o vyhodnocení ukončené 16. výzvy a k probíhající 37. výzvě.

16. výzva: Bylo podáno celkem 177 žádostí se způsobilými výdají ve výši 1,2 mld Kč, čemuž odpovídá dotace ve výši 350 mil Kč; 120 žádostí bylo vyřazeno případně staženo žadateli.

37. výzva: Příjem žádostí je probíhá od 15.7.2016 do 30.11.2017; na rozdíl od předchozí výzvy byla zvýšena podpora na 30% (dříve 25,5%) resp. 40% (dříve 32,3%) způsobilých výdajů, byl rozšířen okruh způsobilých výdajů (například zateplení konstrukcí mimo obálku budovy, zemní práce související se zateplením, přesuny hmot, autorský dozor, koodinátor BOZP) a mírně byla snížena administrativní náročnost. V současné době je v 37. výzvě podáno 182 žádostí.

Je plánováno doplnění programu o úvěrový finanční nástroj (úvěr), nicméně se jedná zatím o přípravu bez známých parametrů. Inspirací je zejméná již uzavřený úvěrový program JESSICA, který v letech 2013-2015 poskytl pro rekonstrukci bytových domů 153 úvěrů v celkové výši 601 mil. Kč.

Dále byly shrnuty nejčastější nedostatky žádostí v programu IROP.

Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Bylo prezentováno nastavení a podmínky programu NZÚ.

Program PANEL 2013+

Bylo prezentováno nastavení a podmínky programu Panel 2013+.

Přezentace z konference naleznete na webu IROP.