4.10.2018 – Změny v programu Nová zelená úsporám

Od 15.10.2018 dochází k změně podmínek programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy:
– zjednodušena výměna neekologických zdrojů tepla (kamen na tuhá paliva) bez nutnosti realizace dalších opatření;
– mezi způsobilé výdaje jsou zařazeny vnější stítící prvky (rolety, žaluzie, markýzy);
– stavební práce lze realizovat svépomocí;
– žádosti budou přijímány na základě vypsaných výzev.