1.10.2021 Nová zelená úsporám pro období 2022-2030

Spuštěno nové kolo v programu Nová zelená úsporám. Podpora se vztahuje nově i na bytové domy na celém úžemí ČR. Rozšířeno množství podpor a navýšena podpora na jednotliv opatření.