Průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB) je dokumentem, jímž se podle zákona č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření s energií) prokazuje energetická náročnost budovy. Průkaz ENB výpočtově hodnotí budovu z hlediska spotřeby energií na vytápění, popř. chlazení, větrání a úpravu vlhkosti vzduchu, energie na ohřev teplé vody a osvětlení. Jeho obsah a podoba je dána prováděcí vyhláškou 78/2013 Sb. o energetiocké náročnosti budov.

Průkaz ENB sestává z protokolu povinně obsahujícího zejména popis budovy a jejich energetických systémů, energetickou bilanci budovy, doporučení pro snížení energetické náročnosti budovy a dále dobu platnosti PENB a identifikační údaje o jeho zhotoviteli. Povinnou součástí průkazu ENB je rovněž grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Zákon 406/2006 Sb stanovuje zajistit zpracování průkazu pro řadu oblastí nakládání s budovami. Jedná se zejména o tyto případy:

  • výstavba nových budov,
  • větší změny stávajících budov,
  • prodej celých budov nebo jejich částí,
  • pronájem budov nebo od 1.1.2016 jejich částí.

Průkaz energetické náročnosti nemusí mít budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, objekty určené pro bohoslužby (tedy například kostely), objekty pro rodinnou rekreaci (tedy například chaty a chalupy), budovy zpravodajských služeb, budovy důležité pro obranu státu, budovy sloužící k ochraně utajovaných informací, vybrané budovy zajišťující bezpečnost státu, průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ. Chaty a chalupy pouze v případě, pokud jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je menší než 25 % roční spotřeby energie při celoročním užívání.

V PŘÍPADĚ, ŽE POTŘEBUJETE VYPRACOVAT PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

V případě, že potřebujete zajistit zpracování průkazu ENB na váš objekt stačí nás kontaktovat následujícím formulářem.

VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

EMAIL:

TELEFON:

ADRESA OBJEKTU (ULICE, ČÍSLO POPISNÉ, MĚSTO):