Expertní činnost

V rámci naší praxe zpracováváme zejména odborné a expertní posudky oblasti:
hodnocení jakosti provedených prací
tepelně technické vlastnosti budov, energetické náročnosti
hodnocení technického stavu konstrukcí

Znalecká činnost

Výkon znalecké činnosti se uplatňuje v řízení před státními orgány a orgány, na něž přešly úkoly státních orgánů, a dále se uplatňuje při šetření prováděném v souvislosti s právními úkony občanů nebo společností.
znalecké posudky oblasti hydroizolační techniky
znalecké posudky tepelně technické vlastnosti budov