Ve stavební praxi se často setkáváme poruchami a vadami staveb, které ovlivňnují komfort jejich užívání, spolehlivost a životnost. Příčin vzniku poruch může být řada, počínaje přirozeným dožitím materiálu, nevhodným konstrukčním řešení nebo chybným provedením. Vlastníkům nabízíme poradentví s cílem zjistit příčiny vzniku poruch a řešení k jejich odstranění.

Mezi nejčastěji řešení poruchy náleží například
střešní konstrukce – zatékání, nadměrná kondenzace vody ve skladbě střechy, nedostatečné izolační vlastnosti v detailech nebo v ploše střechy
obvodové stěny – poruchy trhlinami, nedostatečné tepelněizolační vlastnosti
výplně – nedostatečné izolační vlastnosi, nevhodné osazení výplní
spodní stavby – poruchy a vady hydroizolace, zatékání, vzlínání vlhkosti zdiva