Poradenství

Rekonstrukce bytového domu je mnohdy poměrně náročný proces rozhodování a přípravy. Z tohoto důvodu nabízíme vlastníkům bytových domů naše zkušenosti nabyté jak v projekční, tak dozorové praxi.

Rozhodnutí o rozsahu a komplexnosti rekonstrukce musí vycházet z konkretních potřeb objektu a možností vlastníků financovat záměr. Z tohoto důvodu je naše spolupráce s vlastníkem domu založena výrazně širší a neomezuje se pouze na projekt či dozor, ale na kompletní přípravu realizace včetně možnostíčlenění na etapy, hledání způsobů financování, optimalizace technických řešení. Nedílnou součástí je i podpora objednatele při prezentování záměru spoluvlastníkům v rámci SVJ nebo členům bytového družstva například formou prezentace na shromáždění.