Financování

Poskytujeme poradenství při řešení způsobu financování stavebního záměru.

  • zhodnocení možností použití komerčních úvěrů
  • zhodnocení možnosti dotačních programů
  • zhodnocení možného financování z vlastních zdrojů (fond oprav, dlouhodobé zálohy na opravy)
  • zohlednění případných finančních investic či tvorba finančních rezerv
  • ekonomické posouzení jednotlivých variant financování