Výběrová řízení

Při výběru zhotovitele je nezbytné sjednotit zadání pro uchazeče. Základním podkladem pro nacenění prací je výkaz výměr a projektová dokumentace. Zadávací dokumentaci je ovšem nutné doplnit o požadavky na uchazeče a případně dalších podmínek důležitých pro realizaci stavby.

  • stanovení požadavků na uchazeče (certifikáty, pojištění, doložení referencí apod. )
  • upřesnění podmínek realizace (předpokládané termíny realizace, možnosti poskytnutí prostor pro zhotovitele, podmínky odběru energií apod.)
  • rozeslání nabídek uchazečům
  • vyhodnocení nabídek
  • ověření referencí zhotovitelů
  • kontrola smluvních vztahů, poradenství při uzavírání smlouvy o dílo

Za obzvlášť důležité považuji skutečné ověření referenčních staveb. Uchazeči s oblibou prezentují krásné snímky referenčních staveb krátce po jejich realizaci. Pro ohromení investora případně doplní cenu stavby v desítkách milionů korun. Ale bude stavba tak pěkná za tři, pět, deset let? Neprojeví se během této doby skryté nedostatky?

Vybrali byste si jako zhotovitele firmu, která jako referenci uvádí stavbu v objemu 30 mil Kč i v případě, že fasáda vykazuje poruchy způsobené technologickou nekázní?