1.10.2016 – Dotace pro bytové domy v Praze

Dotace nejsou jen Nová zelená úsporám.
Podpora regenerace bytového fond se nezaměřuje pouze na zateplování budov, řadou subjektů je podporována komplexní regenerace budov, výměna zdrojů tepla, úprava okolí budov, ale také výstavba budov nových.
V příloze naleznete přehled aktuálních programů, které poskytují podporu pro tyto aktivity v hl. městě Praze. V seznamu jsou uvedené i některé programy, které proběhly v nedávné minulosti, případně se předpkládá jejich obnovení.