Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zastupujeme stavebníky při:

  • projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy,
  • projednání dokumentace s účastníky řízení,
  • pomoc při uzavírání smluvních vztahů s účastníky řízení v případech, kdy je to vyžadováno stavebním zákonem nebo účastníkem řízení,
  • projednání dokumentace se správci technické infrastruktury,
  • podání žádosti při územním a stavebním řízení (ohlášení staveb, stavební povolení),
  • činnost při kolaudaci staveb,

vyřízení stavebních záborů