Tepelně-technické posudky

Tepelně-technické hodnocení konstrukcí slouží zejména k hodnocení povrchových teplot (teplotního faktoru), vlhkostního stavu konstrukcí. Posouzení je možné provést pro 1D, 3D nebo 3D model šíření tepla.