Obecná projekce

V rámci projekce zajišťujeme zpracování projektů nových staveb i rekonstrukcí staveb stávajících. 

Dokumentace může být zpracována v různých stupních:

  • Studie
  • Dokumentace pro územní řízení.
  • Dokumentace pro stavební řízení.
  • Dokumentace pro provedení stavbyvedoucí
  • Činnost autorského dozoru
  • Vizualizace
  • Rozpočty