Stavební průzkumy, sondy

Cílem stavebního průzkumu je zjistit skutečný stav konstrukcí, obvykle pro účely dalšího zpracování, například por posouzení konstrukce, diagnostiku poruch, projekční činnost apod. Postup průzkumu a volna diagnostických metod závisí na druhu hodnocené konstrukce a účelu průzkumu.

Mezi nejčastěji prováděné typy průzkumů patří:

  • ověřování skladby konstrukcí, například skladeb střech, řešení detailů apod. provedením sond
  • ověření vlhkostního stavu materiálu, například vlhkosti zdiva spodní stavby, střechy
  • ověření biologického napadení dřevěných konstrukcí
  • diagnostika statických poruch konstrukcí
  • termovizní měření