Radon – stanovení radonového indexu pozemku

Stanovení radonového indexu pozemku je jedním z podkladů pro realizaci novostaveb a slouží jako podklad pro návrh opatření omezující pronikání radonu z podloží do objektu.

Měření koncentrace radonu v pobytových prostorách a diagnostika cest pronikání radonu do objektu.

Měření koncentrance radonu v interiéru se uplatňuje zejména při rekonstrukcí. Cílem je jednak diagnostikovat případné vnitřní zdroje radonu z použitých stavebních materiálů nebo pronikání radonu z podloží netěsnými konstrukcemi, například v důsledku degradace nebo narušení hydroizolačních vrstev nebo úplné absenci hydroizolace, dodatečně realizovaných prostupů apod. Na diagnostiku měření koncentrace radonu navazuje návrh opatření pro zamezení pronikání radonu do objektu případně .