Odborné posudky

Zpracování odborného posudku je obvykle dalším krokem následujícím po provedení diagnostiky konstrukce. Cílem posudku je objektivně výhodnosti stav konstrukce, případně stanovit příčiny poruch a navrhnout vhodná opatření k nápravě.

V naší praxi zpracováváme například posudky

  • střešních konstrukcí,
  • spodních staveb,
  • statické způsobilosti konstrukcí.