Měření teploty, vlhkosti a CO2

Pro hodnocení vnitřního prostředí provádíme jednorázové nebo dlouhodobé sledování parametrů teploty, vlhkosti a případně i koncentrace CO2 vnitřního vzduchu. Měření se obvykle uplatňuje společně s měřením povrchových teplot termovizí nebo kontaktními sondami. Na základě provedených měření lze vyhodnotit stav vnitřního prostředí, příčiny vzniku poruch a následně optimalizovat případně návrh opatření pro eliminací vzniku plísní či koncenzace vodní páry na vnitřních površích konstrukce.