Jsme sdružení skupiny autorizovaných inženýrů, zabývajících se poradenskou, posudkovou a projekční činností zejména v oblasti energetiky budov, stavební fyziky a hydroizolační techniky.

Zaměřujeme se zejména na problematiku zjišťování příčin vad a poruch stávajících konstrukcí stavebních objektů a návrzích nápravných opatření. Zpracováváme energetická hodnocení stávajících i navrhovaných objektů a pomáháme optimalizovat technická řešení konstrukcí.

expertní a znalecká činnost

expertní a znalecké posudky stavebních konstrukcí, diagnostika vlhkostních poruch, termovizní měření…

projekční činnost

projekce novostaveb a rekonstrukcí staveb, specializované projekty zateplení, hydroizolačních konstrukcí, ZTI energetických systémů…

inženýrská činnost

koordinace činností při přípravy stavebních záměrů a při jejich realizaci, zastupování stavebníků v jednání s orgány státní správy, činnost technického dozoru investora a koordinátora BOZP…

stavební energetika

zpracování průkazů energetické náročnosti, energetických auditů a posudků…

dotační management

komplexní příprava žádostí o finanční podporu pro rekonstrukce budov…