Inženýring

Inženýrská činnost zahrnuje vedení a koordinaci projektových prací, přípravu zakázky s nezbytným zajištěním potřebných stanovisek státní správy a správců technické infrastruktury, která jsou nutná pro získání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci technické infrastruktury a účastníky řízení, zastupování stavebníka při územním nebo stavebním řízení nebo při kolaudaci staveb.