9.1.2017 – Zahájení příjmu žádostí v NZU – 3. výzva pro bytové domy a rozšíření podporovaných opatření ve stávajících výzvách

9.1.2017 byla otevřena 3. výzva pro bytové domy určená pro stavebníky nových bytových domů. Výzva není územně omezena, to znamená, že dotaci je možné čerpat na výstavbu nízkoenergetických bytových domů po celé České republice.
Další novinkou, kterou program Nová zelená úsporám přináší, je rozšíření nabídky doposud podporovaných opatření pro rodinné i bytové domy o dotace na budování zelených střech a využívání tepla z odpadní vody. Výstavba zelených střech a využívání tepla z odpadních vod je podporována jak u stávajících rodinných domů současně se zateplením, tak u nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.
Kromě těchto novinek byly upraveny i podmínky podpory na solární systémy, které tak nově umožňují podpořit využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů tam, kde není optimální volit standardní fotovoltaické panely.