22.11.2016 – Nová výzva programu Nová zelená úsporám – bytové domy

21.11.2016 byla v rámci programu Nová zelená úsporám vyhlášena 3. výzva příjmu žádostí pro výstavbu nových bytových domů v nízkoenergetickém standardu. V rámci výzvy je podporována také výstavba vegetačních střech a zpětné užití tepla odpadní vody. Pro výzvu je alokována celková částka 100 mil. Kč. Více informací o výzvě.