4.1.2017 – změna v programu Panel

od 1.1.2018 je výše referenční sazby EU 0,75%