23.12.2017-změny v dotačních programech

Program Panel 2013+ – od 1.11.2017 je zvýšena referenční sazba EU na 0,57%.
Program IROP 37. výzva pro bytové domy – příjem žádostí do 37.výzvy je prodloužen do 12.1.2018, následně by měla být vypsána další výzva