10.8.2016 – aktualizace ČSN 730810

Od 1.8.2016 platí nová ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Norma přináší výrazné změny v oblasti aplikace kontaktního zateplení obvodových konstrukcí.